Aktualności

NASZE CELE SZKOLENIOWE

Duży nacisk będzie położony na programową pracę w grupach od u7 do u13. Każda z tych grup realizuje program szkoleniowy w który zaangażowanych jest dwóch trenerów oraz trener przygotowania motorycznego i trener bramkarzy.

Główne aspekty na które będziemy zwracać uwagę to:

   1. Intensywność treningu
    • Jak w poprzednich latach zwracamy uwagę na zachowanie wysokich,adekwatnych do wieku intensywności zastosowanych ćwiczeń. Trenig jest odzwierciedleniem meczu
   2. Małe gry jako środek realizacji zadań z modelu gry.
    • W grach podobnie jak i w ćwiczeniach realizujemy wysoką intensywność
    • Realizujemy zadania specyficzne dla modelu gry.
    • Pracujemy nad pozycyjnością, zawodnicy od u15 do u19 grają na swoich pozycjach doskonaląc zachowania.
    • Doskonalimy współpracę sektorową.
   3. Każde ćwiczenie specyficzne dla modelu gry.
    • Wykorzystujemy ćwiczenia z poszczególnych katalogów faz gry.
  1. Zakres przygotowania motorycznego.
   • W naszej filozofii równie ważne jest przygotowanie motoryczne które realizowane jest wielopłaszczyznowo.
   • Technika biegu,przygotowanie wytrzymałościowe – K. Maranda
   • Przygotowanie siłowe,stabilizacja – A. Jarecki
  1. Grupa bramkarzy „profii”.
   • Utworzenie grupy bramkarzy o szczególnych umiejętnościach.zajęcia prowadzone przez dwóch trenerów M. Jabłoński i M. Sławuta
 1. Na zajęciach z wiedzy o piłce nożnej systematyczna praca nad mentalnością zawodników.
  • Tworzenie wojowniczej osobowości, która chce być najlepsza.
  • Praca nad motywacją,niski poziom motywacji małe prawdopodobieństwo osiągnięcia sukcesu.
  • Rozwijanie u zawodników satysfakcji z tego co robi.
 2. Praca poprzez indywidualne rozmowy nad osobowością zawodnika.
 3. Warsztaty szkoleniowe dla zawodników.

Published by Sizzzar