Turniej Tenisa Stołowego

W tym miejscu pojawią się najważniejsze informacje dotyczące turnieju, wyniki, tabela, miejsca i godziny rozgrywania spotkań, ogłoszenia oraz miejsca zajęte przez zawodników.

Regulamin turnieju:

 • Turniej rozpoczyna się 13.12.2018 r.
 • Czas trwania turnieju uzależniony jest od liczby zgłoszonych uczestników
 • Zawodnicy mają obowiązek okresowo zapoznawać się z zawartością strony ukssmslodz.pl/turniej gdyż będą tu publikowane informacje o miejscu i czasie spotkań, wyników, wręczenia nagród itd.
 • Turniej rozgrywamy z podziałem na płeć
 • Mecze rozgrywamy w systemie kołowym (każdy z każdym)
 • Losowanie odbędzie się automatycznie (generator losowy) i zostanie opublikowane na stornie smslodz.pl/turniej najpóźniej na 1 godz. przed rozpoczęciem turnieju
 • Mecze rozgrywane są do 3 zwycięskich setów
 • Sędziowie turnieju mogą zdecydować o skróceniu meczów eliminacyjnych do 2 zwycięskich setów
 • Sety rozgrywane są do 11 punktów zdobytych przez jedną ze stron; przy wyniku seta 10:10 dla jednej ze stron set trwa do osiągnięcia przewagi 2 punktów jednej ze stron
 • W przypadku większej liczby zgłoszeń organizator zastrzega możliwość podziału na kategorie wiekowe
 • Nagrody przewidziane są za zajęcie miejsc od 1 do 10 dla kobiet oraz 1 do 10 dla mężczyzn
 • Rolę sędziów przyjmują wychowawcy z bursy lub osoby przez nie do tego oddelegowane
 • Spotkania odbywają się po zajęciach szkolnych
 • Rakietki na czas gry można wypożyczyć od wychowawców
 • Sprawy sporne wynikłe w czasie trwania turnieju rozstrzyga organizator
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje, wypadki, problemy zdrowotne uczestników podczas trwania zawodów. Zawodnik startuje na własną odpowiedzialność